Om meg

Født i 1984 og vokst opp i Bergen. Har alltid vært interessert i naturen, og da særlig i fugler. Gjennom barne-og ungdomstiden brukte jeg mye tid på fuglekikking, noe av og på i perioder, men den siste tiden har det blitt mer fotografering. Fra 2004 til 2011 ble det mest «digiscoping», men sommeren 2011 kjøpte jeg nytt kamerahus Canon 60D og en tradisjonell 300mm f4.0. Denne oppgraderte jeg til 300mm f2.8 høsten 2012, en linse jeg er svært fornøyd med! I januar 2013 kjøpte jeg nytt kamera: Canon 5D mark III. En fantastisk arbeidshest, der jeg setter mest pris på lyssensitiviteten og den ultrakjappe autofokusen. Fotograferingen er på ren hobbybasis, og det varierer veldig hvor mye tid jeg har å være ute…
Av yrke er jeg lege og jobber nå som lege i spesialisering i anestesi på Haukeland Universitetssjukehus.
Denne nettsiden er laget med god hjelp av Cato Haukeland. Se forøvrig hans nettside www.catonett.com for andre flotte bilder!

Det er ikke mulig å lagre bilder direkte fra denne nettsiden, men dersom du ønsker å bruke noen av dem i tidsskrift/annet kan jeg kontaktes på mail eirik.adolfsen@gmail.com. Jeg pleier sjelden å ta betalt for bilder, men er takknemlig for kopi av tidsskrift der de trykkes.