Innlandstur…

 

En skikkelig rundtur i innlandet med Terje Hansen lørdag: Myrkdalen, Voss, Ulvik, Eidfjord, Isdalen og hjem igjen.. Myrsanger og svømmesnipe i Myrkdalsdeltaet, dobbeltbekkasin i Isdalen, samt vandrefalk på hekkeplass med to nesten utvokste unger! I tillegg noen ok bilder av andre vanligere arter..