Endelig!

Slaguglen er en av Norges mest enigmatiske uglearter. Den lever et tilbaketrukket liv i de dypeste skogene på det indre Østlandet og er uhyre sjelden; Avhengig av bestanden av smågnagere hekker det alt fra null til en håndfull par hvert år.Reirplassene voktes godt og holdes strengt hemmelige. Det tok derfor flere år med ønsker og forsiktig tilnærming før vi fikk ordnet avtale om guiding. Under lovnad om å ikke registrere lokaliteten, ikke oppgi den til noen og aldri komme tilbake på egenhånd, fikk vi omvisning på en av de få kjente hekkeplassene. Omstendighetene rundt denne turen forblir selvfølgelig en hemmelighet, men jeg legger ut noen bilder for å vise hvilken fantastisk fugl det er, og hvor viktig det er å verne om disse store uberørte skogområdene slik at slaguglen kan forbli en del av Norges fauna også i fremtiden.